top of page
In Negotiation_edited.jpg

Strategija razvoja logističkih potreba

Započinje usaglašavanjem sa Strategijom kompanije, kako biste bili sigurni da vaši poslovni prioriteti/odluke utiču na izbore koje donosite u vezi sa lancem snabdevanja. 

U okviru toga definišemo:

- Potrebne resurse i kapacitete

- Lokaciju i distributivnu mrežu

- Sopstveni transport /vs/ 3PL provajder

- Organizaciona šemu/strukturu

bottom of page