top of page
Measurement Services_edited.jpg

KPI definisanje i upoređivanje

Želite da uporedite svoj rad sa drugima?

Zanima vas na koji način možete da pratite ključne pokazatelje rada?

Pomoći ćemo vam u definisanju liste ključnih pokazatelja, načina njihovog obračuna, kao i ponuditi mogućnost da se uporedite sa drugima na tržištu.

 

bottom of page